Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania suplementów diety w firmie Global Pharma CM Sp. z o. o.”

Głównym celem realizacji Projektu “WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA SUPLEMENTÓW DIETY W FIRMIE GLOBAL PHARMA CM SP. Z O. O.” jest wdrożenie autorskiej technologii wytwarzania innowacyjnego, multiwitaminowego suplementu diety i tym samym rozpoczęcie jego produkcji.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup środków trwałych, bez których funkcjonowanie technologii w praktyce nie byłoby możliwe.

W wyniku realizacji Projektu firma wdroży nową technologię w zakładzie produkcyjnym i rozpocznie produkcję innowacyjnego suplementu diety – multiwitaminy z mikroskładnikami.

Rezultat realizacji Projektu, czyli innowacyjny suplement diety, zostanie wprowadzony do praktyki gospodarczej Wnioskodawcy i zaspokoi potrzeby odbiorców bezpośrednich.

Realizacja Projektu wpisuje się długoterminowe cele rozwojowe firmy i pozwoli m.in. na:

  • umocnienie silnej pozycji w obecnych, istotnych segmentach rynku odbiorców przemysłowych
  • wejście w atrakcyjne wolumenowo i marżowo segmenty nowych odbiorców, w tym międzynarodowych sieci handlowych z sektora FMCG
  • wzrost penetracji i wejście na nowe, perspektywiczne rynki: Europy Środkowo-Wschodniej, Azji, regionu MENA, Europy Zachodniej oraz sprzedaży na nich wysokomarżowych grup produktowych
  • planowane podwojenie bazy Klientów w perspektywie do 2 lat
  • podniesienie konkurencyjności spółki
  • wzrost wydajności zakładu w Suchedniowie
  • poszerzanie portfolio oferowanych produktów w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby rynku
  • zmniejszenie poziomu strat technologicznych surowców poprzez zwiększenie efektywności linii technologicznych i ich automatyzacji (pozytywny wpływ na środowisko)
  • skokowy wzrost wydajności produkcji poprzez zakup nowych automatycznych maszyn.

 

Wartość projektu: 1 509 750,00 zł

Dofinansowanie: 830 362,50 zł

Tagi:
Udostępnij:

Skontaktuj się z nami

We are the leader in Central and Eastern Europe in the production of soft lozenges based on gum arabic. The products are available both as medical devices and dietary supplements. We provide the product in sugar-free and sugar-containing forms. Thanks to the ingredients used, the product has a unique consistency. During contact with saliva in the oral cavity, it takes on a semi-plastic form, enabling it to stick to the palate and systematically and slowly release active ingredients.

FORMS

RAW MATERIALS

ADVANTAGES

LOZENGE SHAPE

BLISTERS