О нас

Мы предоставляем услуги в области разработки и контрактного производства биодобавок, медицинских изделий, пищевых продуктов специального диетического назначения и специализированных пищевых продуктов. Нашей специализацией является контрактное производство таблеток для рассасывания и леденцов на палочке. Мы занимаем в этом сегменте лидирующую позицию на польском рынке.

 

Политика качества

Marka GLOBAL PHARMA CM S.A. to gwarancja bezpieczeństwa dla zdrowia i wysokiej jakości produktów wytwarzanych z naturalnych surowców, a także na bazie witamin i minerałów.

Głównym celem firmy jest:

  • spełnianie oczekiwań i potrzeb naszych klientów i konsumentów
  • ciągły wzrost zaufania klientów do jakości naszych produktów
  • ciągła poprawa bezpieczeństwa dla zdrowia i jakości produktów.

Gwarantujemy:

  • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych produktów spełniających potrzeby naszych klientów, w oparciu o ciągłe monitorowanie i analizę zmian na rynku,
  • zgodność z normami prawnymi i innymi wymogami w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania, bezpieczeństwa żywności i żywienia, ochrony pracy i ochrony środowiska,
  • zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na środowisko we wszystkich obszarach działalności,
  • podejmować skuteczne działania w celu poprawy systemu jakości i systemu bezpieczeństwa żywności.

Standardy:

Pracownicy firmy są świadomi swojej roli w zakresie wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne i jakość produktów, dlatego też stale podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności.

GLOBAL PHARMA chce osiągnąć te cele poprzez ciągłe doskonalenie Systemu Jakości, zgodność z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania / GMP /, HACCP, Systemy Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z wymaganiami  ISO 22000: 2005  i ISO13485.

Zapewniamy wszystkie niezbędne zasoby do utrzymania i doskonalenia systemu jakości i systemu bezpieczeństwa żywności w naszej firmie.

Każdy gotowy produkt ma odpowiednie wyniki badań akredytowanych laboratoriów w dziedzinie czystości mikrobiologicznej, parametrów fizyko-chemicznych, a także wyniki badań bezpieczeństwa żywności i oceny narażenia na promieniowanie PAH.

Global Pharma CM S.A.

św. Berezuv 49A, 26-130 Suchednyuv

NIP 951241 17 80

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego

Formularz kontaktowy