Lollipops D3 + zinc + xylitol - sugar free

42EN Opakowanie Healthy Lollipops 800x800

Informacje dodatkowe

Status / Status:

Active ingredients:

Forma / Form:

Użytkownik/ Usage:

Wskazanie / Indication:

Ilośc sztuk/ Quantity:

INDEKS: 689 EN Kategoria:

Skontaktuj się z nami