Polityka jakości

Marka GLOBAL PHARMA CM Spółka Akcyjna jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego i wysokiej jakości wyrobów, wytwarzanych w oparciu o surowce naturalne oraz witaminy i minerały.

Nadrzędnym celem działalności Spółki jest:

  • spełnianie oczekiwań i potrzeb naszych klientów i konsumentów
  • stały wzrost zaufania Klientów do jakości naszych wyrobów
  • stale podwyższanie bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości wytwarzanych wyrobów.

Gwarantujemy:

  • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych wyrobów odpowiadających potrzebom naszych klientów w oparciu o stałą obserwację i analizę zmian zachodzących na rynku,
  • przestrzeganie przepisów prawnych oraz innych wymagań w zakresie, Dobrej Praktyki Wytwarzania, bezpieczeństwa żywności i żywienia, BHP oraz ochrony środowiska,
  • zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko we wszystkich obszarach działalności,
  • podejmowanie skutecznych działań w kierunku doskonalenia Systemu Jakości oraz Systemu Bezpieczeństwa Żywności.

 

Standardy:

Pracownicy firmy są świadomi swojej roli w zakresie wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne oraz jakość wytwarzanych wyrobów i w tym celu ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności.

Realizację tych celów GLOBAL PHARMA chce osiągnąć poprzez ciągłe doskonalenie Systemu Jakości, spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania /GMP/, HACCP, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg wymagań normy ISO 22000:2005 oraz ISO13485.

Zapewniamy wszelkie niezbędne zasoby do utrzymania i doskonalenia Systemu Jakości oraz Systemu Bezpieczeństwa Żywności w naszej Firmie.

Każdy produkt gotowy posiada aktualne badania wykonane w akredytowanych laboratoriach z zakresu czystości mikrobiologicznej, parametrów fizykochemicznych, a także badań dotyczących napromieniowania żywności i WWA.

Global Pharma CM Spółka Akcyjna

ul. Berezów 49A, 26-130 Suchedniów

NIP 951 241 17 80

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego

Formularz kontaktowy