zxc

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania suplementów diety w firmie Global Pharma CM Sp. z o. o.”

Głównym celem realizacji Projektu "WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA SUPLEMENTÓW DIETY W FIRMIE GLOBAL PHARMA CM SP. Z O. O." jest wdrożenie autorskiej technologii wytwarzania innowacyjnego, multiwitaminowego suplementu diety i tym samym rozpoczęcie jego produkcji.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup środków trwałych, bez których funkcjonowanie technologii w praktyce nie byłoby możliwe.

W wyniku realizacji Projektu firma wdroży nową technologię w zakładzie produkcyjnym i rozpocznie produkcję innowacyjnego suplementu diety – multiwitaminy z mikroskładnikami.

Rezultat realizacji Projektu, czyli innowacyjny suplement diety, zostanie wprowadzony do praktyki gospodarczej Wnioskodawcy i zaspokoi potrzeby odbiorców bezpośrednich.

Realizacja Projektu wpisuje się długoterminowe cele rozwojowe firmy i pozwoli m.in. na:

  • umocnienie silnej pozycji w obecnych, istotnych segmentach rynku odbiorców przemysłowych
  • wejście w atrakcyjne wolumenowo i marżowo segmenty nowych odbiorców, w tym międzynarodowych sieci handlowych z sektora FMCG
  • wzrost penetracji i wejście na nowe, perspektywiczne rynki: Europy Środkowo-Wschodniej, Azji, regionu MENA, Europy Zachodniej oraz sprzedaży na nich wysokomarżowych grup produktowych
  • planowane podwojenie bazy Klientów w perspektywie do 2 lat
  • podniesienie konkurencyjności spółki
  • wzrost wydajności zakładu w Suchedniowie
  • poszerzanie portfolio oferowanych produktów w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby rynku
  • zmniejszenie poziomu strat technologicznych surowców poprzez zwiększenie efektywności linii technologicznych i ich automatyzacji (pozytywny wpływ na środowisko)
  • skokowy wzrost wydajności produkcji poprzez zakup nowych automatycznych maszyn.

 

Wartość projektu: 1 509 750,00 zł

Dofinansowanie: 830 362,50 zł

 

Global Pharma CM Spółka Akcyjna

ul. Berezów 49A, 26-130 Suchedniów

NIP 951 241 17 80

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego

Formularz kontaktowy