Zapewniamy usługi produkcyjne lizaków karmelowych w formie suplementów diety.

Bazujemy na własnych lub zleconych recepturach. Z przyjemnością odtworzymy również istniejące produkty nadając im takie same parametry lub unowocześniając je o nowe rozwiązania. 

Dbając w sposób szczególny o najmniejszego konsumenta lizaków, jakim są dzieci, każdy lizak wyposażony jest w patyczek z tzw. zaczepem, zabezpieczającym przed wydostaniem się patyczka z lizaka. Jest to element nadający bezpieczeństwo
i chroniący dziecko przed przypadkowym połknięciem główki lizaka. 

Folia bezpośrednio stykająca się z lizakiem nie zawiera farby barwiącej, stosowanej zazwyczaj przez producentów. Kolor zastosowany jest na owijkach i flow packach jedynie od zewnętrznej strony. Wszystkie materiały opakowaniowe zastosowane do lizaków posiadają atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością.

SUROWCE

KSZTAŁT I ROZMIAR

RODZAJE OPAKOWAŃ

FORMY I WALORY

Skontaktuj się z nami

We are the leader in Central and Eastern Europe in the production of soft lozenges based on gum arabic. The products are available both as medical devices and dietary supplements. We provide the product in sugar-free and sugar-containing forms. Thanks to the ingredients used, the product has a unique consistency. During contact with saliva in the oral cavity, it takes on a semi-plastic form, enabling it to stick to the palate and systematically and slowly release active ingredients.

FORMS

RAW MATERIALS

ADVANTAGES

LOZENGE SHAPE

BLISTERS